دانلود رایگان

«معجزۀ زبان بدن در زندگی و کسب‌وکار»

چگونه از نیت هر کسی در ۳ ثانیه یا حتی کمتر آ گاه شویم؟

کتابی که تأثیر شگرفی در زندگی‌تان خواهد داشت.

چرا کتاب معجزه زبان بدن در زندگی و کسب‌وکار

مسئله ای که تا به امروز در حوزه زبان بدن وجود داشته است کمبود منابع برای کمک به افراد جهت درک جنبۀ علمی زبان بدن و تبدیل آن به کاربردهای عملی در زندگی آن ها بوده است.

این کتاب طوری طراحی شده است که می تواند این نیاز را مرتفع سازد و دیدگاه شما را نسبت به ارتباط غیرکلامی عوض کند و روش های عملی آموزش این فن و به کارگیری آن را به طور مؤثر به شما معرفی می کند.

ما خواندن این کتاب را به شما توصیه می‌کنیم،

  • برای اینکه بتوانید با دیگران ارتباط بهتری برقرار کنید.

  • برای اینکه روی مخاطبین خود تاثیر بیشتری داشته باشید.

  • برای اینکه قادر باشید نظرات آنها را با خواسته‌ها و نظرات خودتان همسو کنید.

  • برای اینکه مقوله پراگزمیکس را در علم زبان بدن بهتر بشناسید.

  • برای اینکه اهمیت و تاثیر زبان بدن در تربیت فرزندان را بهتر درک کنید.

  • برای اینکه بدانید در محیط های مختلف کسب‌وکار، زبان بدن تا چه اندازه می‌تواند مفید و کاربردی باشد.

و درنهایت

برای اینکه بدانید چرا از بین تمام کتاب‌هایی که تاکنون در مورد زبان بدن منتشر شده،ما کتاب کوین هوگان را به شما معرفی می‌کنیم.

Copyright 2015 Karafarinebartar.com