همیشه ایده‌های در اطرافمان وجود دارد که با کشف آن می‌توانیم یک کسب‌وکار موفق را پایه‌گذاری کنیم. این بخش را برای در میان گذاشتن ایده‌هایی که موجب شکل گیری یک کسب وکار موفق شدن راه‌اندازی کردم. امیدوارم جهت کمک به بهبود نگاه شما به اطرافتان برای شناسایی فرصت‌ها مثمر ثمر واقع شود.
مشارکت: اگر ایده‌ای در اطراف خود مشاهده کردید که به یک کسب‌وکار موفق تبدیل شده است خوشحال خواهیم شد با ما و دیگر اعضای کارآفرین برتر به اشتراک بگذارید.