شما هم می‌توانید در ۱۲ ماه آینده زندگی موفق‌تر و ثروتمندتری نسبت به ۱۲ سال گذشته داشته باشید!

دیگر توجیه خوبی برای میلیونر شدن در طول سال ها وجود ندارد، می توانید این کار را در مدت ۱۲ ماه انجام دهید، در ۱۲ ماه آینده بیش از ۱۲ سال گذشته درآمد داشته باشید!

فیلم پدیده “حلقه ی گمشده‌ی” بسیاری از میلیونرهای سنت شکن است که “هنجارها” را شکستند و در تجارتشان به سرعتی دست یافتند که دیگران فقط در خواب می‌دیدند…

بله، این فیلم جدیدی است که همه درباره‌ی آن صحبت می‌کنند. تنها چند دقیقه بعد از انتشارش، صدها هزار کارآفرین در سراسر دنیا با هیجان بدنبال پدیده بودند.