آیا شما هم بخش بازاریابی دارید؟ خوب است که نداشته باشید.

0 179

بازاریابی تنها یک بخش نیست؟ آیا شما هم بخش بازاریابی دارید؟ خوب است که نداشته باشید. اگر چنین بخشی در شرکت خود دارید، تصور نکنید تنها افراد آن قسمت مسئول فروش و بازاریابی هستند. حسابداری بخش ویژه با اعضایی مشخص است، ولی بازاریابی چنین نیست. بازاریابی کاری است که همه افراد شرکت شما در بست‌وچهارساعت شبانه‌روز و تمام روزهای سال انجام می‌دهند.

اگر نتوانید ارتباط درست برقرار سازید، نمی‌توانید به خوبی بازاریابی کنید:

• هر زمان که به تلفن پاسخ می‌دهید، در حال بازاریابی هستید.

• هر زمان که ایمیلی می‌فرستید، در کار بازاریابی هستید.

• هر زمان که کسی محصول شما را استفاده می‌کند، در حال بازاریابی هستید.

• هر کلامی که در شبکه اینترنتی می نویسید، بازاریابی است.

• اگر سازنده نرم‌افزار هستید، هر پیام خطایی که می‌فرستید، بازاریابی است.

• اگر درکار رستوران داری هستید، آدامس یا قرص نعنایی که پس از غذا می‌دهید، بازاریابی است.

• اگر در کار خرده فروشی هستید، میز کنترل خرید، بخشی از بازاریابی است.

• اگر در کار خدماتی هستید، برگه فروش یا فهرست خدمات نیز بازاریابی است.

توجه کنید که همه این چیزهای کوچک مهم‌تر از انتخاب کالایی است که در بسته‌ی هدایای کنفرانس‌ها می‌گذارید.

بازاریابی تنها به چندکار مشخص محدود نمی‌شود. مجموعه‌ای از همه‌ی کارهایی است که شما انجام می‌دهید.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

چرا نظرتان را نمی نویسید؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد.
هر نظری که برای ما می‌نویسید قوت قلبی برای ما خواهد بود.
از شما متشکریم که با نظراتتان به ما انرژی لازم برای ادامه کار را می دهید.