کارآفرینی | استارت آپ | کسب و کار کوچک

فرم اطلاعات لازم قبل از مشاوره

[av_one_half first][/av_one_half]

[av_one_half]

[av_contact email=’kavoshtabar@gmail.com’ title=’فرم اطلاعات لازم قبل از مشاوره’ button=’ارسال اطلاعات’ on_send=” sent=’پیام شما با موفقیت ارسال شد، بعد از بررسی با شما دوست عزیز و گرامی تماس خواهیم گرفت.’ link=’manually,http://’ subject=’درخواست مشاوره’ autorespond=” captcha=”]
[av_contact_field label=’نام، نام خانوادگی’ type=’text’ options=” check=’is_empty’ width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’آدرس ایمیل’ type=’text’ options=” check=’is_email’ width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’شماره تلفن محل کار’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’شماره فکس’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’شماره همراه’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’زمینه کاری’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’میزان متوسط فروش ماهیانه بر حسب فروش’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’تعداد کارمندان’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’ساعات کاری’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’آیا وب سایت دارید؟’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’نام پرفروش‌ترین محصول’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’تعداد مشتریان ثابت’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’آیا اطلاعات دقیق مشتریان شامل شماره همراه و آدرس موجود است؟’ type=’select’ options=’بله,خیر’ check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’روش‌های تبلیغاتی استفاده شده تاکنون’ type=’textarea’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’مدت فعالیت’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’مدت بودجه ماهیانه برای بازاریابی’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’میزان سود ماهیانه به طور تقریبی’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’آیا در محل کار به اینترنت دسترسی دارید؟’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’میزان تسلط به اینترنت’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’بهترین مشتری شما در ماه حدودا چقدر خرید می‌کند؟’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’میزان فروش سال گذشته صعودی بوده یا نزولی؟’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’مزایا کار شما نسبت به رقیبان چیست؟’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’آدرس دقیق محل کار’ type=’text’ options=” check=” width=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’هرگونه اطلاعات و توضیحی و تکمیلی درباره کارتان را در این بخش بنویسید؟’ type=’textarea’ options=” check=’is_empty’ width=”][/av_contact_field]
[/av_contact]

[/av_one_half]