با پرداخت هزینه پست پیشتاز، پاکت و بسته‌بندی

بسته پدیده را به ارزش ۷۹ هزار تومان

رایگان(FREE)

دریافت کنید!

این فرصت فقط برای همین الان است …

… با بستن این صفحه این پیشنهاد عالی را برای همیشه از دست خواهید داد.

به مناسبت یکساله شدن وب سایت کارآفرین برتر این پیشنهاد ویژه ارائه شده است.

با پرداخت مبلغ ۱۴۷۰۰ تومان بابت پست پیشتاز، پاکت و بسته‌بندی فیلم پدیده را رایگان دریافت کنید.

فیلم پدیده به شما نشان می‌دهد چگونه با ۶ عامل «ساده و قابل اجرا» در ۱۲ ماه آینده … بیشتر از ۱۲ سال گذشته درآمد کسب کنید!

به جای پرداخت ۴۹ هزار تومان با پرداخت هزینه پست پیشتاز، پاکت و بسته‌بندی فیلم پدیده را رایگان (FREE) دریافت کنید.