کارآفرینی | استارت آپ | کسب و کار کوچک
مرور برچسب

استارت آپ

«وافل» ایده‌ای برای دور‌زدن معلولیت

شاید بشود گفت آدم‌ها از دو دسته خارج نیستند؛ آنهایی که در برابر کوه مشکلات، سر تسلیم فرود می‌آورند و آنهایی که با مشکلات می جنگند و به جای غصه خوردن، انرژی‌شان را صرف پیدا کردن راه‌حل می کنند. سعید ضروری، معلول جسمی و حرکتی را باید در دسته دوم قرار دارد که نه‌تنها در برابر محدودیت‌های حرکت با صندلی چرخدار، منفعل نشده، بلکه اتفاقا همین معلولیت…
ادامه مطلب ...