مرور برچسب

استخدام

مصاحبه آخرین مرحله برای استخدام یک کارمند عالی است

اکثر مدیران از سر استیصال و ناچاری سعی می کنند تا سریع کسی را استخدام کنند اما غافل از اینکه این کارشان باعث می شود تا پرداخت‌های دراز مدتی که موجب ضررشان است را متحمل شوند. آخرین تصمیم اشتباهی که گرفتید را به خاطر آورید چه مدت زمان صرف شد…

سال‌های بی‌ربط

داشتن 5 سال تجربه چه معنایی دارد؟ همه ما دیده‌ایم که شرکت‌ها آگهی می‌کنند: «پنج سال تجربه مورد نیاز است.» این آگهی شاید رقمی به شما بدهد، ولی چیز زیادی به شما نمی‌گوید. البته تقاضای میزانی از تجربه می‌تواند برای استخدام فکر درستی باشد. در…