مرور برچسب

بازاریابی انگیزشی

بازاریابی انگیزشی

دومین سؤال فروید لطیفه‌ای وجود دارد که می‌گوید فروید در آخرین لحظات عمرش درحالی‌که به‌سختی نفس می‌کشید، از اطرافیانش سؤالی کرد که رنگ و بوی اعتراف به جهل و بی‌خبری داشت:« بالاخره زن‌ها به دنبال چه هستند؟» اگر فروید کمی بیش‌تر نفس می‌کشید،…