مرور برچسب

تبلیغات

طرز استفاده از محصول تولیدی‌تان را آموزش دهید.

شما می‌توانید تبلیغات کنید. بازاریاب استخدام کنید. حامی رقابت‌های ورزشی مختلف شوید. ولی رقبای شما نیز همین کارها را انجام می‌دهند. پس چگونه می‌توانید برجسته‌تر از آنان جلوه کنید؟ به جای بیشتر هزینه کردن، تبلیغات بیشتر برای فروش یا حمایت از…