مرور برچسب

دن کندی

ارزش هر دقیقه از وقت شما چقدر است!

مدیریت زمان یکی از مباحث مهم برای میلیونر شدن است هر کارآفرینی باید بداند که ارزش ریالی هر دقیقه از زمانش چقدر است، بنابراین شما بعنوان یک کارآفرین می‌توانید با استفاده از فرمول پنج مرحله‌ای زیر هر دقیقه از زمان خود را در یک روز محاسبه…

سرعت رسیدن به هدف هایتان را چند برابر کنید!

از ابتدای زمان، سرعت ما را شیفته خودکرده است. از زمانی که انسان چرخ را اختراع کرد سعی کرد سرعت آن را بیشتر کند. در ارتباطات تجاری، از حمل نامه با اسب‌ به پست، فدکس، فکس، ایمیل و اکنون به پیامک رسیده‌ایم؛ پس چرا به موفقیت سریع دست نیابیم؟…