مرور برچسب

کارمند

مصاحبه آخرین مرحله برای استخدام یک کارمند عالی است

اکثر مدیران از سر استیصال و ناچاری سعی می کنند تا سریع کسی را استخدام کنند اما غافل از اینکه این کارشان باعث می شود تا پرداخت‌های دراز مدتی که موجب ضررشان است را متحمل شوند. آخرین تصمیم اشتباهی که گرفتید را به خاطر آورید چه مدت زمان صرف شد…